Doğa sevgisini yaygınlaştırmak, tanıtmak ve doğayı korumak. Bu yöndeki tüm sportif etkinliklerde bulunmak, çalışmaları kollar halinde organize etmektir.

Başta sportif faaliyetlerde olmak üzere dağlarımızda kazaya uğrayan, depremde ve çığda kaybolan kişiler için amatör bir çalışma ile en etkin arama ve kurtarma çalışması yapmakla kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak ve bu çalışmaları, doğal afetler ve kazalarda da talep edildiğinde gönüllü olarak yerine getirmektir.

MUDOSK çevreci bir spor kulübüdür. Kulüp siyasetle uğraşmaz. Kulüp üyelerinin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için etkinlikler geliştirilir..