Muş Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği’nin değerli üyeleri,
28.01.2017 Cumartesi günü saat 13:00’da derneğimizin 8. Olağan genel kurulu Muş Telekom Merkez Binası Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 29.01.2017 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Heyeti Teşkili
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4- Yönetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
5- Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü
6- Derneğin Tüzüğü değişikleri ve üzerinde ki görüşmeler.
7- Dilek ve temenniler
8- Organların seçimi
9- Kapanış

MUDOSK YÖNETİM KURULU