Muş Dağcılık Arama Kurtarma ve İhtisas Kulübü Derneği’nin değerli üyeleri,
01.01.2020 Çarşamba günü saat 13:00’da derneğimizin 9. Olağan genel kurulu Muş Telekom Merkez Binası Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 02.01.2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Heyeti Teşkili
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4- Yönetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
5- Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü
6- Derneğin Tüzüğü değişikleri ve üzerinde ki görüşmeler.
7- Dilek ve temenniler
8- Organların seçimi
9- Kapanış

MUDOSK YÖNETİM KURULU